Common Name Turkish Name Class Name
Adana bleak Gövce Alburnus adanensis Battalgazi, 1944
Antalya bleak Inci balığı Alburnus baliki Bogutskaya, Küçük & Ünlü, 2000
Antalya bleak Inci balığı Alburnus carianorum Freyhof, Kaya, Bayçelebi, Geiger & Turan, 2019
Arsuz bleak Inci balığı Alburnus kotschyi Steindachner, 1863
Azov shad Ringa balığı Alosa maeotica (Grimm, 1901)
Anatolian giant killifish Dișli sazancık Anatolichthys anatoliae (Leidenfrost, 1912)
Acipinar killifish Dișli sazancık Anatolichthys transgrediens (Ermin, 1946)
Ankara barbel Bıyıklı balık Barbus escherichii Steindachner, 1897
Antalya barb Siraz balığı Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944)
Anatolian gudgeon Derekayası balığı Gobio hettitorum Ladiges, 1960
Aydin barb Siraz balığı Capoeta aydinensis Turan, Küçük, Kaya, Güçlü & Bektaş, 2017
Anatolian khramulya Kara balığı Capoeta tinca (Heckel, 1843)
Ankara nase Kababurun balığı Chondrostoma angorense Elvira, 1987
Apolyont sprat Cüce ringa, filisa balığı Clupeonella muhlisi Neu, 1934
Afife’s spined loach Taşyiyen balığı Cobitis afifeae Freyhof, Bayçelebi & Gieger, 2018
Aliye’s spined loach Taşyiyen balığı Cobitis aliyeae Freyhof, Bayçelebi & Gieger, 2018
Anabel’s spined loach Taşyiyen balığı Cobitis anabelae Freyhof, Bayçelebi & Gieger, 2018
Aegean spined loach Taşyiyen balığı Cobitis fahireae Erk’akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
Antakya minnow Yağ balığı Garra caudomaculata (Battalgil, 1942)
Anatolian golden minnow Yağ balığı Garra klatti (Kosswig, 1950)
Armenian mountain cat Iğneli küçük yayın balığı Glyptothorax armeniacus (Berg, 1918)
Artvin's gudgeon Derekayası Gobio artvinicus Turan, Japoshvili, Aksu & Bektaş, 2016
Asp Kocaağız balığı Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)
Amanos loach Amanos çöpçü balığı Oxynoemacheilus amanos Kaya, Yoğurtcuoglu & Freyhof, 2021
Angora loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897)
Abu mullet Kefal Planiliza abu (Heckel, 1843)
Aksu goby Aksu kayası Ponticola turani (Kovacic & Engin, 2008)
Anatolian minnow Yağ balığı Pseudophoxinus anatolicus (Hankó, 1925)
Antalya minnow Ot balığı Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992
Arsuz minnow Ot balığı Pseudophoxinus cilicicus Saç, Özuluğ, Geiger & Freyhof, 2019
Apamean spring minnow Ot balığı Pseudophoxinus maeandri (Ladiges, 1960)
Abant trout Abant alası Salmo abanticus Tortonese, 1954
Antalya trout Alakır alası Salmo kottelati Turan, Doğan, Kaya & Kanyılmaz, 2014
Antalya rudd Elmalı kızılkanat balığı Scardinius elmaliensis Bogutskaya, 1997
Ahmet’s motley loach Çöpçü balığı Seminemacheilus ahmeti Sungur, Jalili, Eagderi & Çiçek, 2018
Avşar motley loach Avşar Çöpçüsü Seminemacheilus dursunavsari Çiçek, 2020
Anatolian motley loach Çöpçü balığı Seminemacheilus lendlii (Hankó, 1925)
Adana chub Tatlısu kefalı Squalius adanaensis Turan, Kottelat & Doğan, 2013
Agdam chub Akdam tatlısu kefali Squalius agdamicus Kamensky, 1901
Aegean chub Tatlısu kefalı Squalius fellowesii (Günther, 1868)
Anatolian ghizani Tatlısu kefalı Squalius irideus (Ladiges, 1960)
Akşehir chub Tatlısu kefalı Squalius recurvirostris Özuluğ & Freyhof, 2011
Arabian bream Acanthobrama hadiyahensis Coad, Alkahem & Behnke, 1983
Arabian yellowfin seabream Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013
Alborz large scale scraper Capoeta alborzensis Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Ghanavi & Doadrio, 2016
Arabian himri Carasobarbus apoensis (Banister & Clarke, 1977)
Anchovy shad Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904)
Arabian goby Cryptocentroides arabicus (Gmelin, 1789)
Arak tooth-carp Esmaeilius arakensis (Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012)
Arabian garra Garra tibanica Trewavas, 1941
Arak tooth-carp Esmaeilius kavirensis (Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012)
Arak tooth-carp Esmaeilius mesopotamicus (Coad, 2009)
Amirhossein’s garra Garra amirhosseini Esmaeili, Sayyadzadeh, Coad & Eagderi, 2016
Asir garra Garra buettikeri Krupp, 1983
Ammiq garra Garra festai (Tortonese, 1939)
Aden garra Garra sahilia Krupp, 1983
Aral barbel Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 1872)
Abrishamchi crested loach Paracobitis abrishamchianorum Mousavi-Sabet, Vatandoust, Geiger & Freyhof, 2019
Atrak crested loach Paracobitis atrakensis Esmaeili, Mousavi-Sabet, Sayyadzadeh, Vatandoust & Freyhof, 2014
Abdoli’s loach Paraschistura abdolii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015
Anahita loach Paraschistura aredvii Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015
Abant minnow Abant ot balığı Phoxinus abanticus Turan, Bayçelebi, Özuluğ, Gaygusuz & Aksu, 2023
Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855)
Amur goby Rhinogobius lindbergi Berg, 1933
Amur goby Rhinogobius sp.
Aral basin snowtrout Schizothorax intermedius McClelland & Griffith, 1842
Arabian toothcarp Aphaniops dispar (Rüppell, 1829)
Agrakhon shad Alosa sphaerocephala (Berg, 1913)
Azraq killifish Aphaniops sirhani (Villwock, Scholl & Krupp, 1983)
Alligator gar Atractosteus spatula (Lacepède, 1803)