Common Name Turkish Name Class Name
Blackbrow bleak Inci balığı Acanthobrama microlepis (De Filippi, 1863)
Beyazsu chub Noktalı inci balığı Alburnoides emineae Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014
Banarescu's spirlin Noktalı inci balığı Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya & Coad, 2009
Beysehir bleak Gövce Alburnus akili Battalgil, 1942
Bleak Inci balığı Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Bakır shemaya Inci balığı Alburnus attalus Özuluğ & Freyhof, 2007
Black spotted bleak Inci balığı Alburnus caeruleus Heckel, 1843
Bleak Inci balığı Alburnus magnificus Freyhof & Turan, 2019
Black Sea bleak Tatlısu kolyoz balığı Alburnus schischkovi (Drensky, 1943)
Bleak Alburnus ulanus (Günther, 1899)
Black Sea shad Tirsi balığı Alosa tanaica (Grimm, 1901)
Burdur killifish Dișli sazancık Anatolichthys fontinalis (Akşiray, 1948)
Big-scale sand smelt Gümüș balığı Atherina boyeri Risso, 1810
Barbel Bıyıklı balık Barbus anatolicus Turan, Kaya, Geiger & Freyhof, 2018
Bulgarian barbel Bıyıklı balık Barbus bergi Chichkoff, 1935
Bergama barbel Bıyıklı balık Barbus pergamonensis Karaman, 1971
Barbel Bıyıklı balık Barbus rionicus Kamensky, 1899
Barbel Bıyıklı balık Barbus xanthos Güçlü, Kalayci, Küçük & Turan, 2020
Black Sea tadpole goby Iribaş kayabalığı Benthophilus nudus Berg, 1898
Beyşehir gudgeon Yağlıca, derekayası Gobio microlepidotus Battalgil, 1942
Beluga Mersin morinası Huso huso (Linnaeus, 1758)
Big head carp Kocabaş sazan Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Byblis goby Kayabalığı Knipowitschia byblisia Ahnelt, 2011
Banarescu’s barb Siraz balığı Capoeta banarescui Turan, Kottelat, Ekmekçi & İmamoğlu, 2006
Bergama barb Siraz balığı Capoeta bergamae Karaman, 1969
Barb Siraz balığı Capoeta kaput Levin, Prokofiev & Roubenyan, 2019
Beysehir nase Kababurun balığı Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997
Black Sea sprat Tülka balığı Clupeonella cultriventris (Nordman, 1840)
Battalgil spined loach Taşyiyen balığı Cobitis battalgilae Bacescu, 1962
Burgas spined loach Taşyiyen balığı Cobitis pontica Vasil'eva & Vasil'ev, 2006
Bulgarian gudgeon Derekayası Gobio bulgaricus Drensky, 1926
Barbel Bıyıklı balık Luciobarbus barbulus Heckel, 1847
Bulatamai barbel Bıyıklı balık Luciobarbus capito (Güldenstädt, 1773)
Boxlip mullet Dudaklı kefal Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829)
Blue tilapia İsrail çipurası, Tilapya Oreochromis aureus (Steindachner, 1864)
Burdur loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus anatolicus Erk’akan, Özeren & Nalbant, 2008
Berg’s loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus bergi (Gratzianov, 1907)
Bulgarian stone loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus bureschi (Drensky, 1928)
Banded Tigris loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus frenatus (Heckel, 1843)
Bulgarian minnow Ot balığı Phoxinus strandjae Drensky, 1926
Blackbelly river goby Kaya balığı Ponticola constructor (Nordmann, 1840)
Beysehir minnow Ot balığı Pseudophoxinus battalgilae Bogutskaya, 1997
Burdur spring minnow Ot balığı Pseudophoxinus burduricus Küçük, Gülle, Güçlü, Çiftçi & Erdoğan, 2013
Beyşehir minnow Ot balığı Pseudophoxinus caralis (Battalgil, 1942)
Black Sea roach Levkit balığı Rutilus frisii (Nordmann, 1840)
Balcan spined loach Taşyiyen balığı Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)
Black Sea salmon Alabalık, denizalası Salmo labrax Pallas, 1814
Brown trout Kırmızı BenekliAlabalık Salmo trutta Linnaeus, 1758
Brook trout Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814
Beysehir dace Tatlısu kefalı Squalius anatolicus (Bogutskaya, 1997)
Blackstripe pipefish Iğne balığı, deniziğnesi balığı Syngnathus abaster Risso, 1827
Baltic vimba Eğrez, karaburun balığı Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Burbot Lota lota (Linnaeus, 1758)
Binni Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)
Black carp Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)
Bashar crested loach Paracobitis basharensis Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 2014
Bampur loach Paraschistura bampurensis (Nikol'skii, 1900)
Batman crested loach Çöpçü balığı Paraschistura chrysicristinae (Nalbant, 1998)
Barada spring minnow Pseudophoxinus syriacus (Lortet, 1883)
Bahaii dwarf loach Turcinoemacheilus bahaii Esmaeili, Sayyadzadeh, Özuluğ, Geiger & Freyhof, 2014
Baer pugolovka Benthophilus baeri Kessler, 1877
Brown capoeta Capoeta fusca Nikol’skii, 1897
Bull shark Carcharhinus leucas (Valenciennes, 1839)
Blind cave garra Garra lorestanensis Mousavi-Sabet & Eagderi, 2016
Bareye goby Glossogobius tenuiformis Fowler, 1934
Beady pipefish Hippichthys penicillus (Cantor, 1849)
Blue streak hap Labidochromis caeruleus Fryer, 1956