Common Name Turkish Name Class Name
European sturgeon Kolan balığı Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Eastern Aegean bleak Inci balığı Alburnus demiri Özuluğ & Freyhof, 2008
European eel Yılan balığı Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Eber gudgeon Derekayası Gobio intermedius Battalgil, 1944
Eğirdir barb Siraz balığı Capoeta pestai (Pietschmann, 1933)
European seabass Levrek Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Eastern mosquitofish Sivrisinek balığı Gambusia holbrooki Girard, 1859
Ereğli minnow Yağ balığı Garra kemali (Hankó, 1925)
Ephesus goby Efes kayabalığı Knipowitschia ricasolii (Di Caporiacco, 1935)
Erzurum loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus araxensis (Banarescu & Nalbant, 1978)
Elbistan loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus ceyhanensis (Erk’akan, Nalbant & Özeren, 2007)
Elsa's loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek, 2018
Euphratecus loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus euphraticus (Bănărescu & Nalbant, 1964)
European perch Tatlısu levreği Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Egirdir minow Ot balığı Egirdira nigra (Kosswig & Geldiay 1952)
Euphrates spring minnow Ot balığı Pseudophoxinus firati Bogutskaya, Küçük & Atalay, 2006
European bitterling Acıbalık Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Euphrates trout Fırat alası Salmo euphrataeus Turan, Kottelat & Engin, 2014
European chub Tatlısu kefalı Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Esfahan small scale scraper Capoeta birunii Zareian & Esmaeili, 2017
Esfahan large scale scraper Capoeta gracilis (Keyserling, 1861)
European whitefish Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Eastern lotak Cyprinion milesi (Day, 1880)
Esfahan tooth-carp Esmaeilius isfahanensis Hrbek, Keivany & Coad, 2007
Eastern crested loach Paracobitis hircanica Mousavi-Sabet, Sayyadzadeh, Esmaeili, Eagderi, Patimar & Freyhof, 2015
Eastern tubenose goby Proterorhinus nasalis (De Filippi, 1863)
Estuarine perch Sander marinus (Cuvier, 1828)
European pilchard Sardalya Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
European sprat Sardalya Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)
Ekmekci's dwarf loach Turcinoemacheilus ekmekciae Kaya, Yoğurtçuoğlu, Aksu, Bayçelebi & Turan, 2023
Erciş barbel Bıyıklı balık Barbus ercisianus Karaman, 1971