Common Name Turkish Name Class Name
Georgian shemaya Inci balığı Alburnus derjugini Berg, 1923
Goldfish Kırmızı havuz balığı Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Gibel carp Çin sazanı Carassius gibelio (Bloch, 1782)
Golden grey mullet Altınbaș kefal Chelon auratus (Risso, 1810)
Great Beysehir spined loach Koca taşyiyen balığı Cobitis bilseli Battalgil, 1942
Gölbasi spined loach Taşyiyen balığı Cobitis erkakanae Freyhof, Bayçelebi & Gieger, 2018
Grass carp Ot sazanı Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Gudgeon Derekayası Gobio baliki Turan, Kaya, Bayçelebi & Bektaş, 2017
Gudgeon Derekayası Gobio fahrettini Turan, Kaya, Bayçelebi, Aksu & Bektaş, 2018
Göksu loach Göksu Çöpçü balığı Oxynoemacheilus cilicicus Kaya, Turan, Bayçelebi, Kalaycı & Freyhof, 2020
Göle loach Göle Çöpçü balığı Oxynoemacheilus cyri (Berg, 1910)
Great loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus veyselorum Cicek, Eagderi & Sungur, 2018
Great Zab crested loach Çöpçü balığı Paracobitis zabgawraensis Freyhof, Esmaeili, Sayyadzadeh & Geiger, 2014
Guppy Poecilia reticulata Peters, 1859
Golden spined loach Taşyiyen balığı Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863)
Göksu dwarf loach Taşyiyen balığı Turcinoemacheilus minimus Esmaeili, Sayyadzadeh, Özulug, Geiger & Freyhof, 2014
Green swardtail Kılıç kuyruk Xiphophorus hellerii Heckel, 1848
Garra Garra gallagheri Krupp, 1988
Garra Garra longipinnis Banister & Clarke, 1977
Garra Doktor balık Garra rezai Mousavi-Sabet, Eagderi, Saemi-Komsari, Kaya & Freyhof, 2022
Garra Garra rossica (Nikol’skii, 1900)
Garra Garra shamal Kirchner, Kruckenhauser, Pichler, Borkenhagen & Freyhof, 2020
Garra Garra sharq Kirchner, Kruckenhauser, Pichler, Borkenhagen & Freyhof 2020
Galilean loach Nun galilaeus (Günther, 1864)
Greenback mullet Planiliza subviridis (Valenciennes, 1836)
Göksu river goby Kaya balığı Pomatoschistus anatoliae Engin & Innal, 2017
Gorgak Schizocypris altidorsalis Bianco & Bănărescu, 1982
Geno (Genow) tooth-carp Aphaniops ginaonis (Holly, 1929)
Granulated tadpole-goby Benthophilus granulosus Kessler, 1877
Granulated tadpole-goby Benthophilus pinchuki Ragimov, 1982
Ginbuna Carassius langsdorfii Temminck & Schlegel, 1846