Common Name Turkish Name Class Name
Ceyhan bream Ceyhan tahta balığı Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014
Colchian sturgeon Mersin balığı Acipenser colchicus Marty, 1940
Caspian silverside Gümüș balığı Atherina caspia Eichwald, 1831
Cihanbeyli gudgeon Derekayası Gobio insuyanus Ladiges, 1960
Caucasian dwarf goby Kayabalığı Knipowitschia caucasica (Berg, 1916)
Ceyhan scraper Siraz balığı Paracapoeta erhani (Turan, Kottelat & Ekmekçi, 2008)
Colchic khramulya Siraz balığı Capoeta sieboldii (Steindachner, 1864)
Ceyhan Nase Kababurun balığı Chondrostoma ceyhanense Küçük, Turan, Güçlü, Mutlu & Çiftçi, 2017
Ceyhan spined loach Taşyiyen balığı Cobitis evreni Erk’akan, Özeren & Nalbant, 2008
Common carp Sazan balığı Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Ceyhan garra Yapışkan balık Garra turcica Karaman, 1971
Cappadocian gudgeon Derekayası Gobio gymnostethus Ladiges, 1960
Caunos goby Kayabalığı Knipowitschia caunosi Ahnelt, 2011
Choman loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus chomanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014
Central Anatolian loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus eregliensis (Banarescu & Nalbant, 1978)
Ceyhan sportive loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus evreni (Erk’akan, Nalbant & Özeren, 2007)
Carian loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus germencicus (Erk’akan, Nalbant & Özeren, 2007)
Cilician loach Çöpçü balığı Oxynoemacheilus seyhanicola (Erk’akan, Nalbant & Özeren, 2007)
Crested loach Çöpçü balığı Paracobitis salihae Kaya, Turan, Kalaycı, Bayçelebi & Freyhof, 2020
Chub Küçük kefal Petroleuciscus ninae Turan, Kalaycı, Kaya, Bektaş & Küçük, 2018
Ceyhan spring minnow Ot balığı Pseudophoxinus zekayi Bogutskaya, Küçük & Atalay, 2006
Caspian trout Hazar alası Salmo caspius Kessler, 1877
Chilo trout Kırmızı BenekliAlabalık Salmo chilo Turan, Kottelat & Engin, 2012
Caspian salmon Hazar somonu Salmo ciscaucasicus Dorofeeva, 1967
Choruck trout Çoruh alası Salmo coruhensis Turan, Kottelat & Engin, 2010
Cappadocian chub Tatlısu kefalı Squalius cappadocicus Özuluğ & Freyhof, 2011
Chocolate chub Tatlısu kefalı Squalius carinus Özuluğ & Freyhof, 2011
Cilician pike chub Tatlısu kefalı Squalius kottelati Turan, Yilmaz & Kaya, 2009
Caspian pipefish Syngnathus caspius Eichwald, 1831
Caspian shemaya Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772)
Caspian marine shad Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)
Caspian shad Alosa caspia (Eichwald, 1838)
Caspian anadromous shad Alosa kessleri (Grimm, 1887)
Convict cichlid Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867)
Caspian tyulka Clupeonella caspia Svetovidov, 1941
Caspian stellate tadpole gob Benthophilus leobergius Berg, 1949
Caspian tadpole goby Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1787)
Coad’s scraper Capoeta coadi Alwan, Zareian & Esmaeili, 2016
Caspian scraper Capoeta razii Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Ghanavi & Doadrio, 2017
Caspian lamprey Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)
Colchic spined loach Taşyiyen balığı Cobitis satunini Gladkov 1935
Chest scaleless garra Garra gymnothorax (Berg, 1949)
Catfish Iğneli küçük yayın balığı Glyptothorax cous (Linnaeus 1766)
Catfish Glyptothorax sardashtensis Jokar, Kamangar, Ghaderi & Freyhof, 2023
Catfish Glyptothorax vatandousti Jouladeh-Roudbar, Ghanavi & Freyhof, 2023
Cyrusi catfish Mystus cyrusi Esmaeili, Sayyadzadeh, Zarei, Eagderi & Mousavi-Sabet, 2022
Catfish Kedi balığı Mystus misrai Anuradha, 1986
Caspian goby Neogobius caspius (Eichwald, 1831)
Caspian sand goby Neogobius pallasi (Berg, 1916)
Chum salmon Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)
Coho salmon Oncorhynchus kisutch (Walbaum 1792)
Crested loach Paraschistura cristata (Berg, 1898)
Caspian ratan Ponticola goebelii (Kessler, 1874)
Caspian bighead goby Ponticola gorlap (Iljin, 1949)
Caspian bitterling Rhodeus caspius Esmaeili, Sayyadzadeh, Japoshvili, Eagderi, Abbasi & Mousavi-Sabet, 2020
Caspian spined loach Sabanejewia caspia (Eichwald, 1838)