Common Name Turkish Name Class Name
Qanat spirlin Alburnoides qanati Coad & Bogutskaya, 2009
Qarah aqaj lotak Cyprinion tenuiradius Heckel, 1849